Sälj mer genom att annonsera rätt

Så här såg antalet besökare för kungsbackait.se ut nu i helgen, vilket är precis vad man hoppas på att se när man annonserar. Det var inte vår första annons, och inte heller den vi har lagt mest pengar på, men det var med stor marginal den som fungerat bäst.

Med annonsering gäller det att prova sig fram till vad som fungerar bäst för den specifika produkt eller tjänst som man säljer, samt att hitta rätt målgrupp, och nå ut till den på rätt sätt. Det finns många variabler, och det är viktigt att mäta allt, för att kunna använda sin budget så effektivt som möjligt.

Idag finns det många prisvärda möjligheter för digital marknadsföring, och gott om verktyg för att analysera den, men det gäller att veta var man skall börja, och hur man sedan skall gå vidare för att få fram exakt den information man behöver.

De senaste åtta åren har vi ägnat åt att utveckla ett system som analyserar effektiviteten i marknadsföring, så vi har snappat upp ett och annat om hur det fungerar. Om ni behöver hjälp att komma igång, eller vill förbättra er marknadsföring, så hör av er till oss!